برگزار کننده و مجری همایش های ملی و بین المللی

گروه مهندسی معماری و معماری داخلی المان با انالیز و بررسی پیشنهادات برگذاری همایش های ملی و بین المللی و نمایشگاه های تخصصی با مشاوره درست و حرفه ای پس از بررسی کارشناسانه نتیجه را به صورت مکتوب در حوزه برگزاری همایش های ملی و بین المللی به مشتریان خود ارائه می نماید

  • طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و بوجود اوردن هارمونی زیبایی از مدرنیته و اصول اتاق کنترل
  • بازسسازی سالن همایش وکنفرانس با استفاده از تجهیزات مدرن و فناوری های به روز
  • نظارت دقیق و همه جانبه پیرامون رعایت اصول کیفی و بصری در پروژه
  • طراحی مشاوره و اجرای سمینارها همایش و ایونت ها
  • مشاوره رایگان برای ساخت انواع سالن
  • مجری برگزاری سمپوزیوم معماری پویا و ایونت های خصوصی
  • ایونت های خصوصی در زمینه ساختمان