مشاوره طراحی و اجرای معماری مبلمان شهری

میلمان شهری با هدف ایجاد محیطی خلاق الهام بخش و پرورنده برای انجام فعالیت های روزانه و شبانه ی شهروندان و اسایش و رفاه انان اماده می شود نخستین کارکرد مبلمان شهری زیبایی بیشتر فضای شهرهاست

میزان تاثیر مبلمان شهری در روحیه ساکنان و مسافران شهرهای مختلف سطح توجه به طراحی اجزای میلمان را افزایش داده است

  • انتخاب بزرگی از طرح ها در نواوری شهری و نمایان چشم انداز شهری
  • طراحی استاندارد فضای مبلمان شهری با هدف تامین امنیت و سلامت عمومی
  • طراحی مبتنی بر ارزش های زیبایی شناسی هویت مندی وکاکردی بر شهروندان و افزایش بهره وری انها
  • اجرا مدل های سازگار با شرایط کلان ملی
  • استفاده از فناوری های نوین در فضای سبز شهری
  • طراحی و مدیریت پروژه های شهری
  • مشاوره حرفه ای و بازدید رایگان