پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۲

نمایشگاه فرش ماشینی تهران به عنوان بزرگترین رویداد حوزه فرش ماشینی و کف پوش ها در ایران محسوب میشود